ตำแหน่งหน้าที่

ภาษาอังกฤษ


n post
คำอธิบาย: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: position , rank
ตัวอย่างประโยค: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก