ตำแหน่งที่

ภาษาอังกฤษ


n bearings
ความหมายเหมือนกับ: ที่ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: set of real number