ตำแหน่งงาน

ภาษาอังกฤษ


n vacancy
คำอธิบาย: ฐานะทางการงาน
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: job , position , work
ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง