ตำแหน่งงาน

ภาษาอังกฤษ


n vacancy
คำอธิบาย: ฐานะทางการงาน
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: job , position , work
ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง

คำที่มี "ตำแหน่งงาน" ในคำ


ตำแหน่งงานว่าง n vacancyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top