ตำแยตัวเมีย

ภาษาอังกฤษ


n Laportea interrupta Chew
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำแย , กะลังตังไก
คำที่เกี่ยวข้อง: nettle , fever-nettle , devil-nettle , Laportea orenulata (Urticaceae)