ตำหูตำตา

ภาษาอังกฤษ


adv with one´s own eyes
ความหมายเหมือนกับ: คาตา , ต่อหน้าต่อตา
คำที่เกี่ยวข้อง: obviously , before one´s eyes , noticeably , conspicuously
คำตรงข้าม: ลับตา , ลับหูลับตา