ตำหนิโทษ

ภาษาอังกฤษ


v bind over
คำอธิบาย: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
ความหมายเหมือนกับ: คาดโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: threaten with punishment