ตำหนิติเตียน

ภาษาอังกฤษ


v reprimand
คำอธิบาย: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด
ความหมายเหมือนกับ: ติเตียน , ตำหนิ , ว่ากล่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: blame , reprove , reproach , rebuke , condemn , censure
คำตรงข้าม: สรรเสริญ , ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา