ตำหนัก

ภาษาอังกฤษ


n palace
คำอธิบาย: เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: วัง , พระราชวัง , ที่พัก , นิเวศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: residential building in the palace of a king or prince , house or residence of royalty , abode of royalty , residence of the patriarch
ตัวอย่างประโยค: ด้านนอกของตำหนักท่านจันทร์ จัดแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่