ตำหนัก

ภาษาอังกฤษ


n palace
คำอธิบาย: เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: วัง , พระราชวัง , ที่พัก , นิเวศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: residential building in the palace of a king or prince , house or residence of royalty , abode of royalty , residence of the patriarch
ตัวอย่างประโยค: ด้านนอกของตำหนักท่านจันทร์ จัดแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่

คำที่มี "ตำหนัก" ในคำ


ตำหนักแพ n residence of royalty built on a raft (/float)
คำอธิบาย: ตำหนักที่ตั้งอยู่บนแพ
หน่วยนับ: หลัง
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงลอยพระประทีป ณ พระตำหนักแพค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top