ตำราพิชัยสงคราม

ภาษาอังกฤษ


n treatise on war strategy