ตำรา

ภาษาอังกฤษ


n textbook
คำอธิบาย: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือเรียน , ตำราเรียน , แบบเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: treatise , reference book , classical works , collection of formulas or recipes , technical book , manual , authority , orthodoxy
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโต ไปโรงเรียนทุกวัน