ตำรวจแขนขาว

ภาษาอังกฤษ


n traffic police
คำที่เกี่ยวข้อง: traffic cop , traffic policeman