ตำรวจหลวง

ภาษาอังกฤษ


n palace police
คำอธิบาย: ข้าราชการในพระองค์ มีหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีในงานพระราชพิธี
หน่วยนับ: คน, นาย
คำที่เกี่ยวข้อง: palace guard , sergeants at arms in the royal palace
ตัวอย่างประโยค: ตอนน้องชายเขาเกิด คุณพ่อของเขาได้เลื่อนยศเป็นตำรวจหลวงรักษาพระองค์