ตำรวจวัง

ภาษาอังกฤษ


n palace police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในวังหรือในเขตพระราชฐาน
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกภูมิใจมากที่คุณพ่อของเขาเป็นตำรวจวัง