ตำรวจลับ

ภาษาอังกฤษ


n secret police
คำอธิบาย: ตำรวจที่ต้องปกปิดหรือควรปกปิดว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจ เช่น ไม่สวมเครื่องแบบตำรวจ เป็นต้น
หน่วยนับ: คน, นาย
คำที่เกี่ยวข้อง: plainclothesman , plainclothes policeman , police in civilian clothes
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นตำรวจลับที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดียาบ้า เขาจึงไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ