ตำรวจนครบาล

ภาษาอังกฤษ


n metropolitan police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยนับ: คน, นาย
คำที่เกี่ยวข้อง: local police force , city police , city policeman , metropolitan constabulary
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจนครบาลรวบรวมกำลังกวาดล้างแหล่งยาบ้าแหล่งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร