ตำรวจทางหลวง

ภาษาอังกฤษ


n highway police
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: highway policeman