ตำรวจจราจร

ภาษาอังกฤษ


n traffic police
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
หน่วยนับ: คน, นาย
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจแขนขาว
คำที่เกี่ยวข้อง: traffic cop , traffic policeman
ตัวอย่างประโยค: ที่สี่แยก อสมท.มีตำรวจจราจรประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง