ตำรวจ

ภาษาอังกฤษ


n police
คำอธิบาย: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้
หน่วยนับ: คน, นาย
ความหมายเหมือนกับ: ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์
คำที่เกี่ยวข้อง: policeman , cop , constable , police constable
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจู่โจมเข้าจับกุมนักพนันได้ในเวลาอันรวดเร็ว

คำที่มี "ตำรวจ" ในคำ


ตำรวจสากล n International Police
ตัวอย่างประโยค: เราได้ประสานงานกับตำรวจสากล เพื่อขอประวัติอาชญากรรมคนร้ายชาวต่างชาติ

ตำรวจภูธร n provincial police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาภายนอกเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เขาสมัครเป็นตำรวจภูธรที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง

ตำรวจนครบาล n metropolitan police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจนครบาลรวบรวมกำลังกวาดล้างแหล่งยาบ้าแหล่งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตำรวจลับ n secret police
คำอธิบาย: ตำรวจที่ต้องปกปิดหรือควรปกปิดว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจ เช่น ไม่สวมเครื่องแบบตำรวจ เป็นต้น
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นตำรวจลับที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดียาบ้า เขาจึงไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ

ตำรวจวัง n palace police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในวังหรือในเขตพระราชฐาน
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกภูมิใจมากที่คุณพ่อของเขาเป็นตำรวจวัง

ตำรวจหลวง n palace police
คำอธิบาย: ข้าราชการในพระองค์ มีหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีในงานพระราชพิธี
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ตอนน้องชายเขาเกิด คุณพ่อของเขาได้เลื่อนยศเป็นตำรวจหลวงรักษาพระองค์

ตำรวจจราจร n traffic police
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
หน่วยนับ: คน, นาย
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจแขนขาว
ตัวอย่างประโยค: ที่สี่แยก อสมท.มีตำรวจจราจรประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำรวจสันติบาล n public security personnel
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีเครื่องเพชรปลอม ประกอบด้วยตำรวจนครบาล ตำรวจสันติบาล และตำรวจ กองปราบฯ

ตำรวจดับเพลิง n fire police
หน่วยนับ: คน

ตำรวจทางหลวง n highway police
หน่วยนับ: คน

ตำรวจเทศกิจ n municipal police
หน่วยนับ: คน

ตำรวจนอกเครื่องแบบ n plainclothes policeman
คำอธิบาย: ตำรวจที่ไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบของตำรวจปฏิบัติหน้าที่
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจลับ

ตำรวจน้ำ n water police
หน่วยนับ: คน

ตำรวจตระเวณชายแดน n frontier policeman

ตำรวจตระเวนชายแดน n border police

ตำรวจแขนขาว n traffic police

แจ้งตำรวจ v inform the police
คำอธิบาย: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน

ศาลตำรวจ n police court

กองกำลังตำรวจ n constabulary
ตัวอย่างประโยค: กองกำลังตำรวจของเรามีสมาชิกมากเป็น 3 เท่าตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย

ผู้กำกับการตำรวจ n superintendent
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้การ
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อย้ายไปเป็นผู้กำกับการตำรวจที่ชลบุรี

พลตำรวจตรี n Police Major General
คำอธิบาย: ชื่อยศตำรวจที่ต่ำกว่าพลตำรวจโท
หน่วยนับ: นาย
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเปรมกมลเขามียศเป็นพลตำรวจตรี

พลตำรวจโท n Police Lieutenant General
คำอธิบาย: ชื่อยศตำรวจที่สูงกว่าพลตำรวจตรี แต่ต่ำกว่าพลตำรวจเอก
หน่วยนับ: นาย
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมลงคะแนนรวม 7 รอบ มีผู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่รอบละ 1 คน คือ พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ นายวีระชัย แนวบุญเนียร และนายจรัล บูรณพันธุ์ศรี

พลตำรวจเอก n Police General
คำอธิบาย: ยศระดับสูงสุดของนายตำรวจ
หน่วยนับ: นาย
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันพลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จ.นครศรีธรรมราช

สถานีตำรวจ n police station
คำอธิบาย: สถานที่ทำการของตำรวจ
ความหมายเหมือนกับ: โรงพัก
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจให้คู่กรณีไปตกลงกันที่สถานีตำรวจ

สุนัขตำรวจ n police dog
คำอธิบาย: สุนัขที่ฝึกไว้สำหรับค้นหาของผิดกฎหมายหรือตัวคนร้ายเป็นต้น
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: หมาตำรวจ
ตัวอย่างประโยค: สุนัขตำรวจของไทยเก่งมากในเรื่องสืบหาคนร้าย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ n policeman
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจ , ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
คำตรงข้าม: ผู้ร้าย
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

กรมตำรวจ n Royal Thai Police Department
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมตำรวจพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้รับทราบ

ร้อยตำรวจเอก n Police Captain
คำอธิบาย: ชื่อยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ต่ำกว่าพันตำรวจ
ตัวอย่างประโยค: ชุดจู่โจมและลาดตระเวนหาข่าวของไทยนำโดยร้อยตำรวจเอกมีฝีมือทั้งสิ้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ n Royal Thai Police

ป้อมตำรวจ n police booth
คำอธิบาย: ห้องที่ตำรวจนั่งปฏิบัติงานข้างถนน
หน่วยนับ: ป้อม, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนของเรามีป้อมตำรวจอยู่ข้างหน้าทำให้พวกเราได้รับความสะดวกในการใช้ถนนมากขึ้น

พันตำรวจตรี n police major

พันตำรวจโท n police lieutenant colonel

พันตำรวจเอก n police colonel

พันตำรวจเอกพิเศษ n senior police colonel

ร้อยตำรวจตรี n police sub- lieutenant

ร้อยตำรวจโท n police lieutenant

สิบตำรวจตรี n police lance corporal

สิบตำรวจโท n police corporal

สิบตำรวจเอก n police sergeant

หมาตำรวจ n police dog

กองบังคับการตำรวจจราจร n Thai Traffic Police Officialค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top