ตำบล

ภาษาอังกฤษ


n district
คำอธิบาย: ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง
หน่วยนับ: ตำบล
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , ชุมชน , ท้องที่ , ชุมชนเล็กๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: locality , region , division
ตัวอย่างประโยค: ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล

คำที่มี "ตำบล" ในคำ


เทศบาลตำบล n municipal district

ประจำตำบล adj district
ตัวอย่างประโยค: มะขามหวานอบแห้งเป็นของดีประจำตำบลที่นี่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top