ตำบล

ภาษาอังกฤษ


n district
คำอธิบาย: ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง
หน่วยนับ: ตำบล
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , ชุมชน , ท้องที่ , ชุมชนเล็กๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: locality , region , division
ตัวอย่างประโยค: ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล