ตำนาน

ภาษาอังกฤษ


n legend
คำอธิบาย: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา
หน่วยนับ: เล่ม, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: พงศาวดาร , เรื่องเล่า , นิทาน , เกร็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: chronicle , history , annals , record , history , historical record
ตัวอย่างประโยค: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ