ตำ

ภาษาอังกฤษ


v pound
คำอธิบาย: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
คำที่เกี่ยวข้อง: pestle
ตัวอย่างประโยค: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ
v sting
คำอธิบาย: อาการที่มีสิ่งลักษณะแหลมๆ เช่น หนาม ทิ่มเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: ทิ่ม , แทง
คำที่เกี่ยวข้อง: stab , prick , pierce
ตัวอย่างประโยค: คุณยายกลัวเสี้ยนจะตำเท้าหลานจึงบังคับให้หลานใส่รองเท้า

คำที่มี "ตำ" ในคำ


ตำรับ n creator
ตัวอย่างประโยค: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ

ตำรับ n text
ความหมายเหมือนกับ: ตำรับตำรา , หนังสือเรียน
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ

ตำแหน่งงาน n vacancy
คำอธิบาย: ฐานะทางการงาน
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง

ตำแหน่งว่าง n vacancy
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งงานว่าง
ตัวอย่างประโยค: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคบรรณาธิการกิจยังเป็นตำแหน่งยังว่างอยู่

ตำรวจสากล n International Police
ตัวอย่างประโยค: เราได้ประสานงานกับตำรวจสากล เพื่อขอประวัติอาชญากรรมคนร้ายชาวต่างชาติ

ตำหนิโทษ v bind over
คำอธิบาย: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
ความหมายเหมือนกับ: คาดโทษ

ตำแหน่งหน้าที่ n post
คำอธิบาย: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งงาน
ตัวอย่างประโยค: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก

ตำรวจภูธร n provincial police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาภายนอกเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เขาสมัครเป็นตำรวจภูธรที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง

ตำนาน n legend
คำอธิบาย: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา
หน่วยนับ: เล่ม, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: พงศาวดาร , เรื่องเล่า , นิทาน , เกร็ด
ตัวอย่างประโยค: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ

ตำบล n district
คำอธิบาย: ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง
หน่วยนับ: ตำบล
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , ชุมชน , ท้องที่ , ชุมชนเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค: ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล

ตำแย n Laportea interrupta Chew
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำแย , กะลังตังไก , ตำแยตัวเมีย
ตัวอย่างประโยค: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง

ตำแย adj midwife
คำอธิบาย: เรียกหญิงผู้ทำคลอดตามแผนโบราณ
ความหมายเหมือนกับ: หมอตำแย
ตัวอย่างประโยค: คุณยายคนนั้นเป็นหมอตำแยประจำหมู่บ้าน

ตำรวจ n police
คำอธิบาย: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้
หน่วยนับ: คน, นาย
ความหมายเหมือนกับ: ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจู่โจมเข้าจับกุมนักพนันได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ตำรวจนครบาล n metropolitan police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจนครบาลรวบรวมกำลังกวาดล้างแหล่งยาบ้าแหล่งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตำรวจลับ n secret police
คำอธิบาย: ตำรวจที่ต้องปกปิดหรือควรปกปิดว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจ เช่น ไม่สวมเครื่องแบบตำรวจ เป็นต้น
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นตำรวจลับที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดียาบ้า เขาจึงไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ

ตำรวจวัง n palace police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในวังหรือในเขตพระราชฐาน
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกภูมิใจมากที่คุณพ่อของเขาเป็นตำรวจวัง

ตำรวจหลวง n palace police
คำอธิบาย: ข้าราชการในพระองค์ มีหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีในงานพระราชพิธี
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ตอนน้องชายเขาเกิด คุณพ่อของเขาได้เลื่อนยศเป็นตำรวจหลวงรักษาพระองค์

ตำรับ n recipe
คำอธิบาย: ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
หน่วยนับ: ตำรับ
ความหมายเหมือนกับ: คู่มือ , ตำรา
ตัวอย่างประโยค: ยานี้ทำขึ้นตามตำรับยาหลวงที่คุณแม่ได้รับสืบทอดมาจากในวัง

ตำรับ n prescription
คำอธิบาย: ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)
ตัวอย่างประโยค: หมอสั่งให้คุณย่ากินยาตามตำรับทุกประการ จะได้หายไวๆ

ตำรับตำรา n textbook
คำอธิบาย: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: ตำรา
ตัวอย่างประโยค: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ

ตำรา n textbook
คำอธิบาย: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือเรียน , ตำราเรียน , แบบเรียน
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโต ไปโรงเรียนทุกวัน

ตำราคู่มือ n manual
คำอธิบาย: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือคู่มือ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องศึกษาตำราคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด ก่อนใช้งานจริง

ตำรวจจราจร n traffic police
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
หน่วยนับ: คน, นาย
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจแขนขาว
ตัวอย่างประโยค: ที่สี่แยก อสมท.มีตำรวจจราจรประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำหนิติเตียน v reprimand
คำอธิบาย: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด
ความหมายเหมือนกับ: ติเตียน , ตำหนิ , ว่ากล่าว
คำตรงข้าม: สรรเสริญ , ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา

ตำแหน่ง n office
คำอธิบาย: หน้าที่การงาน สถานภาพ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานเก่าเพราะเขาได้งานในตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม และเงินเดือนสูงกว่าเดิม

ตำแหน่ง n location
คำอธิบาย: จุดที่อยู่ เช่น ตำแหน่งของดวงดาว
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่ตั้ง
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัพสั่งให้เล็งปืนใหญ่ไปที่ตำแหน่งคลังเสบียงของศัตรู

ตำรวจสันติบาล n public security personnel
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีเครื่องเพชรปลอม ประกอบด้วยตำรวจนครบาล ตำรวจสันติบาล และตำรวจ กองปราบฯ

ตำหนิ n flaw
คำอธิบาย: แต่งงานแล้ว, มีภรรยาหรือสามีมาก่อนแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: มลทิน
คำตรงข้าม: บริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมาก่อน

ตำหนิ v reprimand
คำอธิบาย: ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ติเตียน , ว่ากล่าว , ตำหนิติเตียน
คำตรงข้าม: ชมเชย , ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง

ตำตา adv with one´s own eyes
คำอธิบาย: ปรากฏชัดแก่ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตำหูตำตา , คาตา , ต่อหน้าต่อตา
คำตรงข้าม: ลับตา , ลับหูลับตา
ตัวอย่างประโยค: เขาเห็นตำตาว่าเธอกำลังขโมยเงินจากลิ้นชักของเขาไป

ตำลึง clas Thai monetary unit of four ticals
คำอธิบาย: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 4 บาท เท่ากับ 1 ตำลึง
ตัวอย่างประโยค: วงปี่พาทย์ที่หามา ราคาวันละ 15 ตำลึง ละครเหมาเล่นอยู่วันละ 2 ตำลึง

ตำราเรียน n textbook
คำอธิบาย: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือเรียน , แบบเรียน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง

ตำหนัก n palace
คำอธิบาย: เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: วัง , พระราชวัง , ที่พัก , นิเวศน์
ตัวอย่างประโยค: ด้านนอกของตำหนักท่านจันทร์ จัดแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่

ตำหนักแพ n residence of royalty built on a raft (/float)
คำอธิบาย: ตำหนักที่ตั้งอยู่บนแพ
หน่วยนับ: หลัง
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงลอยพระประทีป ณ พระตำหนักแพ

ตำหนิ n flaw
คำอธิบาย: รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: แผลเป็น , ไฝ , ปาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก

ตำหนิ n defect
คำอธิบาย: ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: รอยตำหนิ
คำตรงข้าม: สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก

ตำแหน่ง clas figure
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม ยกเว้นเลขศูนย์ที่ไม่มีตัวเลขอื่นตามหลัง เช่น 5.04 เรียกว่า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 6.128 เรียกว่า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: ยอดสั่งซื้อจะเป็นตัวเลขหลักล้านที่มีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ตั้ง n bearings
คำอธิบาย: พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งที่ , ที่ตั้ง
ตัวอย่างประโยค: หน่วยรบย่อยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับบัญชาหลายไมล์

ตำลึง n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
คำอธิบาย: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำลึง , ผักตำลึง
ตัวอย่างประโยค: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง

ตำรวจดับเพลิง n fire police
หน่วยนับ: คน

ตำรวจทางหลวง n highway police
หน่วยนับ: คน

ตำรวจเทศกิจ n municipal police
หน่วยนับ: คน

ตำรวจนอกเครื่องแบบ n plainclothes policeman
คำอธิบาย: ตำรวจที่ไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบของตำรวจปฏิบัติหน้าที่
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจลับ

ตำรวจน้ำ n water police
หน่วยนับ: คน

ตำราอาหาร n recipe book

ตำรวจตระเวณชายแดน n frontier policeman

ตำแหน่งงานว่าง n vacancy

ตำส้ม n papaya salad

ตำราพรหมชาติ n name of for fortune-teller book

ตำราพิชัยสงคราม n treatise on war strategy

ตำรวจตระเวนชายแดน n border police

ตำแยตัวเมีย n Laportea interrupta Chew
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำแย , กะลังตังไก

ตำรวจแขนขาว n traffic police

ตำหูตำตา adv with one´s own eyes
ความหมายเหมือนกับ: คาตา , ต่อหน้าต่อตา
คำตรงข้าม: ลับตา , ลับหูลับตา

ตำแหน่งที่ n bearings
ความหมายเหมือนกับ: ที่ตั้ง

ตำแหน่งเกิดเสียง n place of articulation

ดำรงตำแหน่ง v take a position of
คำอธิบาย: ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น
ตัวอย่างประโยค: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก

คั่วตำแหน่ง v assume the position
คำอธิบาย: ให้ได้รับตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นรุ่นพี่ที่คุณควรจำไว้ให้ดี เผื่อจะมีโอกาสคั่วตำแหน่งรัฐมนตรีกับเขาบ้าง

แจ้งตำรวจ v inform the police
คำอธิบาย: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน

ครองตำแหน่ง v to be crowned
ความหมายเหมือนกับ: ได้รับตำแหน่ง
คำตรงข้าม: พลาดตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศ เพราะได้ครองตำแหน่ง นางสาวไทย

ชิงตำแหน่ง v run for
คำอธิบาย: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: ชิงเก้าอี้
ตัวอย่างประโยค: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย

ศาลตำรวจ n police court

กองกำลังตำรวจ n constabulary
ตัวอย่างประโยค: กองกำลังตำรวจของเรามีสมาชิกมากเป็น 3 เท่าตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย

รักษาการในตำแหน่ง v act for
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้กำกับการตำรวจ n superintendent
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้การ
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อย้ายไปเป็นผู้กำกับการตำรวจที่ชลบุรี

ส้มตำ n papaya salad
คำอธิบาย: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว
ความหมายเหมือนกับ: ตำส้ม
ตัวอย่างประโยค: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน

เลื่อนตำแหน่ง v get a promotion
คำอธิบาย: ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนขั้น , เลื่อนฐานะ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้

บรรจุตำแหน่ง v fill the post
คำอธิบาย: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้

เจ้าตำรับ n originator
คำอธิบาย: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำรับ
ตัวอย่างประโยค: ลัทธิมาร์กซผู้เป็นเจ้าตำรับสังคมนิยมกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ

เข้าประจำตำแหน่ง v serve
ความหมายเหมือนกับ: เข้ารับตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนผู้ว่าราชการที่เสียชีวิตไป

เข้าตำรา v be in a correct way
คำอธิบาย: ถูกหรือตรงแบบแผน, ตรงตามแบบอย่างที่เคยมีมา
ความหมายเหมือนกับ: เข้าหลัก , เข้าเกณฑ์
ตัวอย่างประโยค: การออกมติที่ขัดแย้งกันเองเข้าตำราที่ว่า เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

คำตำหนิ n criticism
ความหมายเหมือนกับ: คำติเตียน
คำตรงข้าม: คำชม
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง

ปากตำแย adj talkative
คำอธิบาย: ชอบพูด, ชอบฟ้อง
ความหมายเหมือนกับ: ปากคัน , ปากบอน
ตัวอย่างประโยค: คนปากตำแยเป็นบุคคลประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอันดับต้นๆ

พลตำรวจตรี n Police Major General
คำอธิบาย: ชื่อยศตำรวจที่ต่ำกว่าพลตำรวจโท
หน่วยนับ: นาย
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเปรมกมลเขามียศเป็นพลตำรวจตรี

พลตำรวจโท n Police Lieutenant General
คำอธิบาย: ชื่อยศตำรวจที่สูงกว่าพลตำรวจตรี แต่ต่ำกว่าพลตำรวจเอก
หน่วยนับ: นาย
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมลงคะแนนรวม 7 รอบ มีผู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่รอบละ 1 คน คือ พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ นายวีระชัย แนวบุญเนียร และนายจรัล บูรณพันธุ์ศรี

พลตำรวจเอก n Police General
คำอธิบาย: ยศระดับสูงสุดของนายตำรวจ
หน่วยนับ: นาย
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันพลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จ.นครศรีธรรมราช

สถานีตำรวจ n police station
คำอธิบาย: สถานที่ทำการของตำรวจ
ความหมายเหมือนกับ: โรงพัก
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจให้คู่กรณีไปตกลงกันที่สถานีตำรวจ

สุนัขตำรวจ n police dog
คำอธิบาย: สุนัขที่ฝึกไว้สำหรับค้นหาของผิดกฎหมายหรือตัวคนร้ายเป็นต้น
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: หมาตำรวจ
ตัวอย่างประโยค: สุนัขตำรวจของไทยเก่งมากในเรื่องสืบหาคนร้าย

หมอตำแย n midwife
คำอธิบาย: หญิงที่ทำหน้าที่คลอดลูกตามแผนโบราณ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: หมอตำแยคนนี้ทำคลอดให้เด็กๆ ทั้งหมู่บ้าน

โดยตำแหน่ง adj ex officio
ความหมายเหมือนกับ: ตามหน้าที่
คำตรงข้าม: โดยส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค: โดยตำแหน่งเขามีหน้าที่บริหารงานทางด้านบุคคล

เจ้าหน้าที่ตำรวจ n policeman
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจ , ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
คำตรงข้าม: ผู้ร้าย
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ทิ่มตำ adv stabbingly
คำอธิบาย: อาการที่พูดทับถม ปรักปรำ ซ้ำเติมให้เจ็บใจ
ความหมายเหมือนกับ: ทิ่มแทง
ตัวอย่างประโยค: เธอมักพูดทิ่มตำคนอื่นให้เจ็บช้ำใจเรื่อยไป

ทิ่มตำ v stab
ความหมายเหมือนกับ: ทิ่มแทง
ตัวอย่างประโยค: ไม้เล็กไม้น้อยทิ่มตำฉันหลายแห่ง จนฉันรู้สึกแสบๆ ร้อนๆ

ระยำตำบอน adv vilely
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , ชั่วช้า , ต่ำช้า , ระยำ
ตัวอย่างประโยค: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ

ระยำตำบอน adj mean
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , ชั่วช้า , ต่ำช้า , ระยำ

รั้งตำแหน่ง v act on behalf of
ตัวอย่างประโยค: แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ตั้งแต่ต้น แต่เขาก็รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคตลอดมา

ประจำตำแหน่ง v be in the position of
คำอธิบาย: เข้ารับตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: ประจำการ
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกส่งไปประจำตำแหน่งใกล้ชายแดน

กรมตำรวจ n Royal Thai Police Department
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมตำรวจพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้รับทราบ

กินตำแหน่ง v hold the position
คำอธิบาย: ได้ครองตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: เขากินตำแหน่งเป็นถึงอธิบดีกรมทางหลวง

การดำรงตำแหน่ง n holding the post of
ตัวอย่างประโยค: การดำรงตำแหน่งประธานของบริษัททำให้เขาเครียดจนต้องเข้าร.พ.

ต้นตำรับ n initiator
คำอธิบาย: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ , คนคิด , ผู้ประดิษฐ์ , เจ้าตำรับ
ตัวอย่างประโยค: น้ำพริกนรกของกรมราชทัณฑ์คือต้นตำรับอาหารคนจน

เทศบาลตำบล n municipal district

นอกตำรา adj eccentric
คำอธิบาย: ที่ผิดไปจากตำราว่าไว้, ที่ไม่มีในตำรา
ตัวอย่างประโยค: ผู้เล่นจะใช้วิธีนอกตำราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ต้องคอยติดตามต่อไป

ร้อยตำรวจเอก n Police Captain
คำอธิบาย: ชื่อยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ต่ำกว่าพันตำรวจ
ตัวอย่างประโยค: ชุดจู่โจมและลาดตระเวนหาข่าวของไทยนำโดยร้อยตำรวจเอกมีฝีมือทั้งสิ้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ n Royal Thai Police

ประจำตำบล adj district
ตัวอย่างประโยค: มะขามหวานอบแห้งเป็นของดีประจำตำบลที่นี่

ประจำตำแหน่ง adj employer-provided
คำอธิบาย: ที่มีมาควบคู่กับตำแหน่ง เช่น รถประจำตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาสั่งขบวนรถติดตามกลับที่ตั้งทั้งหมดเหลือไว้แต่เพียงรถประจำตำแหน่ง

ทิ่มตำใจ v sting
คำอธิบาย: ซ้ำเติมให้เจ็บปวดใจ
ความหมายเหมือนกับ: ทิ่มแทงใจ
ตัวอย่างประโยค: คำพูดสามีเธอแต่ละคำมันทิ่มตำใจลึกเข้าไปถึงสุดขั้วหัวใจ

แย่งตำแหน่ง v contend for position
ความหมายเหมือนกับ: แย่งเก้าอี้
ตัวอย่างประโยค: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ

ป้อมตำรวจ n police booth
คำอธิบาย: ห้องที่ตำรวจนั่งปฏิบัติงานข้างถนน
หน่วยนับ: ป้อม, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนของเรามีป้อมตำรวจอยู่ข้างหน้าทำให้พวกเราได้รับความสะดวกในการใช้ถนนมากขึ้น

แย่งตำแหน่ง v contend for position
ความหมายเหมือนกับ: แย่งเก้าอี้
ตัวอย่างประโยค: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ

สละตำแหน่ง v resign
คำอธิบาย: ละทิ้งจากตำแหน่งนั้น
ตัวอย่างประโยค: ท่านตัดสินใจ สละตำแหน่ง หน้าที่ การงานและรายได้ทางโลก

พันตำรวจตรี n police major

พันตำรวจโท n police lieutenant colonel

พันตำรวจเอก n police colonel

พันตำรวจเอกพิเศษ n senior police colonel

ร้อยตำรวจตรี n police sub- lieutenant

ร้อยตำรวจโท n police lieutenant

สิบตำรวจตรี n police lance corporal

สิบตำรวจโท n police corporal

สิบตำรวจเอก n police sergeant

ได้รับตำแหน่ง v to be crowned
คำตรงข้าม: พลาดตำแหน่ง

รักษาตำแหน่ง v keep one´s job

บ้ายศบ้าตำแหน่ง v be crazy for the rank
ความหมายเหมือนกับ: เห่อยศ

เข้ารับตำแหน่ง v serve

ข้อตำหนิ n disadvantage
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อด้อย , ข้อผิดพลาด , จุดอ่อน , จุดบกพร่อง
คำตรงข้าม: ข้อดี

คำตำหนิติเตียน n criticism
ความหมายเหมือนกับ: คำตำหนิ
คำตรงข้าม: คำชม

ยุให้รำตำให้รั่ว v instigate
ความหมายเหมือนกับ: ยุยง , ยุแยงตะแคงรั่ว

ยุให้รำตำให้รั่ว v instigate
ความหมายเหมือนกับ: ยุยง , ยุแยงตะแคงรั่ว

หมาตำรวจ n police dog

ต้นตำแย n Laportea interrupta Chew
ความหมายเหมือนกับ: กะลังตังไก , ตำแยตัวเมีย

ไม้ตำข้าว n mallet
ความหมายเหมือนกับ: กระลุมพุก

รอยตำหนิ n defect
คำตรงข้าม: สมบูรณ์

ต้นตำลึง n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
ความหมายเหมือนกับ: ผักตำลึง

ผักตำลึง n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำลึง

ถอดออกจากตำแหน่ง v discharge
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดออก , ขับไล่ , ให้ออก , ไล่ , เลิกจ้าง

ให้พ้นตำแหน่ง v dismiss
ความหมายเหมือนกับ: ให้ออก , ไล่ออก , ขับออก

ปลดจากตำแหน่ง v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากทำเนียบ , ปลดจากประจำการ

ไม้ตำข้าว n mallet
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ตะลุมพุก , ตะลุมพุก

การตำหนิ n warning
ความหมายเหมือนกับ: การติ , การต่อว่า , การเตือน , การว่ากล่าว

การตำหนิ n condemnation
ความหมายเหมือนกับ: การต่อว่า , การวิพากย์วิจารณ์

ข้อตำหนิ n fault
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเสียหาย , ข้อผิดพลาด , ข้อเสีย
คำตรงข้าม: ข้อดี

มีข้อตำหนิ v be defective
ความหมายเหมือนกับ: มีจุดอ่อน , มีข้อเสีย
คำตรงข้าม: ครบบริบูรณ์

กองบังคับการตำรวจจราจร n Thai Traffic Police Officialค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top