ตาไว

ภาษาอังกฤษ


v has sharp eyes
คำอธิบาย: อาการที่สายตามีการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วฉับพลัน
คำที่เกี่ยวข้อง: has keen eyes
ตัวอย่างประโยค: เหยี่ยวตาไวมาก มันสามารถมองเห็นเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว
adj sharp-eyed
คำอธิบาย: ที่มีสายตาเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วฉับพลัน
ตัวอย่างประโยค: เธอนี่ช่างเป็นคนตาไวช่างสังเกตจริงๆ