ตาไม้

ภาษาอังกฤษ


n knot
คำที่เกี่ยวข้อง: bud
n knot
คำที่เกี่ยวข้อง: bud