ตาไก่

ภาษาอังกฤษ


n hen´s eye token
คำอธิบาย: ชื่อเครื่องหมายชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายตาไก่ ดังนี้ ๏ ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นบรรทัด
ความหมายเหมือนกับ: ฟองมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: paragraph mark , indicating the beginning of a paragraph , sign consisting of two concentric circles
ตัวอย่างประโยค: ในตำราเรียนโบราณเมื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่จะมีตาไก่ขึ้นต้นก่อน
n eyelet
คำอธิบาย: โลหะที่ทำเป็นรูใช้เลี่ยมรูผ้าหรือรูหนัง เพื่อกันช่องสึก, ขนาดเล็ก เรียกว่า ตาไก่, ขนาดใหญ่ เรียกว่า ตางัว
หน่วยนับ: รู
คำที่เกี่ยวข้อง: metallic eyelets
คำตรงข้าม: ตางัว
ตัวอย่างประโยค: ปู่กำลังสาธิตการทำตาไก่ที่หนังวัวให้หลานๆ ดู
n eyelet
คำอธิบาย: โลหะที่ทำเป็นรูใช้เลี่ยมรูผ้าหรือรูหนัง เพื่อกันช่องสึก, ขนาดเล็ก เรียกว่า ตาไก่, ขนาดใหญ่ เรียกว่า ตางัว
หน่วยนับ: รู
คำที่เกี่ยวข้อง: metallic eyelets
คำตรงข้าม: ตางัว
ตัวอย่างประโยค: ปู่กำลังสาธิตการทำตาไก่ที่หนังวัวให้หลานๆ ดู