ตาโพลง

ภาษาอังกฤษ


v (eyes) widen
ความหมายเหมือนกับ: ตาโต , ตาลุกตาชัน , ตาพอง
คำที่เกี่ยวข้อง: (eyes) dilate
v (eyes) bulge
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหลือกตาพอง