ตาแหลม

ภาษาอังกฤษ


v have sharp eyes
คำอธิบาย: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: เขาตาแหลมจริงๆ ที่มองเธอออกว่าเป็นคนยังไง
v smartly choose
คำอธิบาย: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: intelligently choose
ตัวอย่างประโยค: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง