ตาแมว

ภาษาอังกฤษ


n cat´s eye
คำอธิบาย: แก้วมีค่าชนิดหนึ่ง เรียกว่า เพชรตาแมว
ความหมายเหมือนกับ: เพชรตาแมว
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of glasses set in the middle of the road for reflecting the light
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องการหาซื้อตาแมวมาเก็บไว้เป็นเครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งที่เธอสะสม
n photocell
คำอธิบาย: แก้วสะท้อนแสงชนิดหนึ่งที่ฝังไว้กลางถนนเป็นระยะๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: photoelectric cell
ตัวอย่างประโยค: คนงานกำลังฝังตาแมวบนถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ