ตาแดง

ภาษาอังกฤษ


n conjunctivitis
คำอธิบาย: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: โรคตาแดง
คำที่เกี่ยวข้อง: pink eye
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเป็นตาแดงมากขนาดมีขี้ตาติดจนลืมตาไม่ขึ้นให้รีบไปพบแพทย์