ตาแก่

ภาษาอังกฤษ


n old man
คำอธิบาย: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
ความหมายเหมือนกับ: คนแก่
คำที่เกี่ยวข้อง: aged person , old fellow
ตัวอย่างประโยค: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา
n old man
คำอธิบาย: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
ความหมายเหมือนกับ: คนแก่
คำที่เกี่ยวข้อง: aged person , old fellow
ตัวอย่างประโยค: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา