ตาเหลือก

ภาษาอังกฤษ


v (eyes) bulge
คำอธิบาย: ตาที่เบิกกว้าง, ตาที่กลอกขึ้น, ตาที่ลูกตาดำอยู่ข้างบน
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหลือกตาพอง , ตาโพลง
ตัวอย่างประโยค: เสียงระเบิดทำให้เขาตาเหลือกด้วยความกลัว
adv hastily
คำอธิบาย: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ตาลีตาเหลือก , ตาลีตาลาน , ลนลาน , รีบร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hurriedly , speedily
คำตรงข้าม: เรื่อย ๆ , เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค: เขารีบตาเหลือกไปทำงานเพราะตื่นสายมาก
n Megalops cyprinoides (Elopidae)
คำอธิบาย: ชื่อปลาที่มีตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเรียบ หลายชนิด หลายสกุล
หน่วยนับ: ตัว,ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตาเหลือก , ปุด , อีปุด , ตาตุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: Pellona dussumieri (Clupcidae) , giant herring
ตัวอย่างประโยค: ตาเหลือกมีหลายชนิด ทั้งชนิดอาศัยในน้ำเค็มชนิดอาศัยในน้ำกร่อย และชนิดอาศัยในน้ำจืด