ตาเหม่อ

ภาษาอังกฤษ


adv with vacant eyes
ความหมายเหมือนกับ: เหม่อลอย
คำที่เกี่ยวข้อง: with blank eyes , with empty eyes , in a daze , in a trance
v be absent-minded
ความหมายเหมือนกับ: เหม่อลอย
คำที่เกี่ยวข้อง: be inattentive , be listless