ตาเยิ้ม

ภาษาอังกฤษ


v make eyes at
คำที่เกี่ยวข้อง: cast a coquettish glance at
adj beautiful (eyes)
คำที่เกี่ยวข้อง: cute (eyes)