ตาหวาน

ภาษาอังกฤษ


n Priacanthus
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำหรือในระดับน้ำลึก ที่ชุกชุม
หน่วยนับ: ตัว, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตาหวาน , ตาโต , ตาพอง
คำที่เกี่ยวข้อง: butter-fish , the most highly esteemed fish in Siamese water
ตัวอย่างประโยค: ตาหวานเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของปลาตาพอง
v make eyes at
คำอธิบาย: อาการทำตาน่ารักน่าเอ็นดู, ทำตาแสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: ตาเยิ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: cast a coquettish glance at
ตัวอย่างประโยค: คนขายตาหวานใส่ฉันทุกครั้งที่ฉันไปซื้อของที่ร้านเขา
adj beautiful (eyes)
คำอธิบาย: ตาที่มีลักษณะน่ารักน่าเอ็นดู, ตาที่แสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: ตาเยิ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: cute (eyes)
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายคนนี้เป็นคนตาหวาน ดูมีเสน่ห์มาก