ตาหยี

ภาษาอังกฤษ


v squint
คำอธิบาย: ตาที่มีอาการนัยน์ตาเล็กหรี่
ความหมายเหมือนกับ: ตาหรี่
ตัวอย่างประโยค: เขาทำตาหยีเพราะแสงแดดจ้าส่องเข้าตา