ตาส่อน

ภาษาอังกฤษ


v have a slight squint
คำอธิบาย: อาการที่ตามีแววดำอยู่ไม่ตรงที่ตามปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: cast of the eye , have a squint , slant , showing only the white of the eyes , not placed normally (as regarding the eyes)
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ทั้ง 3 คนของเขาตาส่อนเหมือนกันหมด
n eye with abnormal location of pupil
คำอธิบาย: ตาที่มีแววตาดำอยู่ไม่ตรงที่ตามปกติ
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
คำที่เกี่ยวข้อง: latent strabismus , slight strabismus
ตัวอย่างประโยค: คนที่เป็นตาส่อนสามารถแก้ไขได้โดยการสวมแว่นตาหรือผ่าตัด