ตาลุกโพลง

ภาษาอังกฤษ


v (eyes) widen
ความหมายเหมือนกับ: ตาพอง , ตาลุก , ตาโต
คำที่เกี่ยวข้อง: (eyes) dilate