ตาลุกตาชัน

ภาษาอังกฤษ


v (eyes) widen
คำอธิบาย: อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตาลุกโพลง , ตาพอง , ตาลุก , ตาโต
คำที่เกี่ยวข้อง: (eyes) dilate
ตัวอย่างประโยค: เขาตาลุกตาชันเมื่อนึกถึงเงินก้อนโตที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้