ตาลีตาเหลือก

ภาษาอังกฤษ


adv hurriedly
คำอธิบาย: อย่างมีอาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ความหมายเหมือนกับ: รีบเร่ง , รีบร้อน , ลนลาน , ตาลีตาลาน , ลุกลน
คำที่เกี่ยวข้อง: hastily , speedily
คำตรงข้าม: เรื่อย ๆ , เรื่อยเฉื่อย , เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค: เขาวิ่งตาลีตาเหลือกขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานี
v hasten
คำอธิบาย: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ความหมายเหมือนกับ: รีบเร่ง , รีบร้อน , ลนลาน , ตาลีตาลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: hurry , rush , make hurry , dash , scurry , speed
คำตรงข้าม: เรื่อยๆ , เรื่อยเฉื่อย , เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง