ตาลิปัตร

ภาษาอังกฤษ


n talipot fan
ความหมายเหมือนกับ: พัดเปรียญ , พัดยศ