ตาละห้อย

ภาษาอังกฤษ


adv with sad eyes
คำอธิบาย: อย่างทำตาแสดงอาการโอดครวญน่าสงสาร
คำที่เกี่ยวข้อง: with melancholy eyes
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งตาละห้อยอ้อนแม่ขอไปเที่ยวทะเลด้วย