ตาลอ

ภาษาอังกฤษ


n walleye
คำอธิบาย: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ความหมายเหมือนกับ: ตาถั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: gravelblind , partly blind , one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt)
ตัวอย่างประโยค: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ