ตาลปัตรบังเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n a talipot fan used in the cremation of the royal family
คำอธิบาย: ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ ใช้ประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง นิยมทำเป็นรูปตุ๊กตาเทวดานั่งคุกเข่าถือตาลปัตรรายรอบบริเวณพระเมรุ
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: ตาลิปัตรบังเพลิง
ตัวอย่างประโยค: ตาลปัตรบังเพลิง เป็นตาลปัตรที่ใช้ประดับงานศพเจ้านายชั้นสูง