ตาร้าย

ภาษาอังกฤษ


n misfortune
คำอธิบาย: ถึงคราวที่เดือดร้อน, โชคไม่ดี
ความหมายเหมือนกับ: ชะตาร้าย , คราวร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ill-omen , time of calamity , time of misfortune , disaster
คำตรงข้าม: ตาดี , เคราะห์ดี
ตัวอย่างประโยค: หากเข้าตาร้ายทัพเราอาจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรู