ตารางเรียน

ภาษาอังกฤษ


n timetable
คำอธิบาย: ตารางที่บรรจุรายการของการเรียน ว่า วันใด เวลาใด เรียนวิชาใด
ความหมายเหมือนกับ: ตารางสอน
คำที่เกี่ยวข้อง: schedule
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาต้องไปจดตารางเรียนที่หน้าห้องข่าวสารของคณะเอาเอง