ตารางเมตร

ภาษาอังกฤษ


clas square metre
ตัวอย่างประโยค: สี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ถ้าด้านกว้างยาว 2 เมตร และด้านยาวยาว 4 เมตร