ตารางวา

ภาษาอังกฤษ


clas square wah
คำอธิบาย: มาตราวัดของที่ดิน
คำที่เกี่ยวข้อง: square two-meters
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10,000 บาท


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top