ตารางฟุต

ภาษาอังกฤษ


clas square foot
คำอธิบาย: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 12 นิ้ว
ตัวอย่างประโยค: เตียงคู่ขนาดมาตราฐานจะมีขนาดประมาณ 5-6 ตารางฟุต