ตารางนิ้ว

ภาษาอังกฤษ


clas square inch
คำอธิบาย: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร
ตัวอย่างประโยค: กระเบื้องที่จะใช้ปูในห้องน้ำ มีขนาด 20 ตารางนิ้ว