ตาราง

ภาษาอังกฤษ


n table
คำอธิบาย: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
หน่วยนับ: ตาราง
คำที่เกี่ยวข้อง: list
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถดูรายการสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในร้านได้จากตารางนี้
n schedule
คำอธิบาย: บัญชีแจ้งรายละเอียดของรายการต่างๆ
หน่วยนับ: ตาราง
ความหมายเหมือนกับ: รายการ
คำที่เกี่ยวข้อง: timetable
ตัวอย่างประโยค: ตารางเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะออกทุกๆ ต้นเดือน