ตาย (ใช้กับพระสงฆ์)

ภาษาอังกฤษ


v pass away
คำที่เกี่ยวข้อง: die
คำตรงข้าม: เกิด , ชาตะ